Paikallisvartiointi

Vaatiiko toimintaympäristönne turvallisuuden ylläpitäminen jatkuvaa valvontaa? Tarvitsetteko avuksenne henkilön, joka huolehtii jatkuvasti kohteen turvallisuudesta toimistotyöaikana, ilta-aikaan vai kenties ympärivuorokautisesti? Guru Security Oy tarjoaa ammattimaista paikallisvartiointi palvelua silloin, kun ajoittaiset vartiointikierrokset eivät enää ole riittäviä.

GURU Security-paikallisvartiointi on palvelu, jossa vartija on kokoajan läsnä kohteessa suorittaen jatkuvasti turvallisuusvalvontaa. Paikallisvartijan ollessa jatkuvasti kohteessa, pystyy hän nopeasti puuttumaan turvallisuutta vaarantaviin seikkoihin. Paikallisvartioinnista saadaan parhaiten hyötyä juuri silloin, kun turvallisuudesta huolehtiminen tulee olla keskeytymätöntä.

Paikallisvartijan tyypillisiä toimenkuvia eri kohteissa ovat mm.

  • ajoneuvoliikenteen kulunvalvonta teollisuus-, varasto- ja satama-alueilla
  • henkilöliikenteen valvonta sisäänkäynneillä
  • kulunvalvonta ja asiattomien pääsyn estäminen rakennustyömailla
  • tarkastuskierrokset laitosten ja teollisuuskohteiden alueella
  • kohteessa olevan omaisuuden vartiointi
  • teollisten prosessien poikkeamien valvonta ja jatkotoimenpiteet
  • kohteen tai alueen turvallisuustason varmistaminen esimerkiksi rakennustöiden, muuton tai turvallisuusjärjestelmän tilapäisten häiriöiden aikana sekä poikkeustilanteissa, kuten onnettomuuksien ja tulipalojen yhteydessä

Myös muut liiketoimintaanne tukevat ja palvelevat tehtävät voidaan antaa ammattimaisen paikallisvartijan tehtäväksi.