Myymäläturvallisuus

Asiakkaiden viihtyvyys on yksi kaupankäynnin kulmakiviä. Viihtyvyyteen liitetään hyvin usein myös käsitteenä turvallisuus. Haluatteko asiakkaiden saavan turvallisen ja miellyttävän asiointikokemuksen kauppakeskuksessa, marketissa tai myymälässä? Onko teille tärkeää, että henkilökuntanne voisi keskittyä täysipainoisesti palvelemaan asiakkaita ja jättää turvallisuuden ylläpitämisen sekä hävikin torjumisen ammattilaisten huoleksi?

Guru Security Oy tarjoaa laadukkaita myymälävartiointi ja myymäläetsiväpalveluita. Palvelu voidaan toteuttaa asiakkaan toiveiden mukaisesti joko jatkuvana valvontana tai erikseen räätälöityinä kokonaisuuksina. Palvelun laadun takaavat ammattitaitoiset vartijamme joiden työkokemus turvallisuusalalta on vailla vertaa.

Myymälävartija:

Myymälävartijan tehtävänä on näkymällä vartijan asussa ennalta ehkäistä rikoksia ja onnettomuuksia sekä huolehtia henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisesta. Myymälävartiointi on suurelta osin asiakaspalvelutyötä. Hyvä myymälävartija toimii käyntikorttina liikkeelle ja takaa asiakkaille miellyttävän ja turvallisen asiointikokemuksen sekä opastaa asiakkaita erilaisissa ongelmatilanteissa. Hyvä myymälävartija on helposti lähestyttävissä ja hänen läsnäolo ei saa asiakkaita vaivaantumaan.

Myymälävartiointi yhdistettynä toimivaan kamera-, rikos- ja kulunvalvontajärjestelmään varmasti toimivan kokonaisuuden, joka takaa henkilökunnalle turvallisen työpäivän sekä asiakkaille miellyttävän asiointikokemuksen.

Myymäläetsivä:

Myymäläetsivän työ on laissa säädettyä toimintaa, jota saa suorittaa turvallisuusalan elinkeinoluvan haltija, jolla on poliisihallituksen myöntämä lupa siihen. Myymäläetsivä suorittaa hävikintorjuntatyötä. Myymäläetsivä työskentelee siviiliasussa pyrkien ilmisaattamaan anastusrikoksia sekä väärinkäytöksiä. Tarpeen vaatiessa myymäläetsivä tekee myös kiinniottamiseen liittyvät tarvittavat toimenpiteet sekä huolehtii raportoinnista.

Myymälävartioinnin ja myymäläetsivän toimenkuvien lisäksi tarjoamme myös muita laatuun vaikuttavia palveluja, kuten esimerkiksi henkilökunnan poistumistarkastuksia, koeostotoimintaa sekä palvelun laatu-kartoituksia.