Tulityökorttikoulutus 8h

Tilapäisellä tulityöpaikalla työskenneltäessä tulityöntekijällä tulee olla Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämä voimassa oleva tulityökortti. Suomessa myönnetty tulityökortti on voimassa Pohjoismaissa ja vastaavasti muissa Pohjoismaissa myönnetty tulityökortti hyväksytään Suomessa.

Tulityövartijalta edellytetään työn vaatimaa turvallisuuskoulutusta ja suositellaan, että hänellä on voimassaoleva tulityökortti. Myös tulityöluvan myöntäjällä tulee olla voimassa oleva tulityökortti. Kattotulityön tekijällä tulee olla Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämä voimassa oleva katto- ja vedeneristysalan tulityökortti. Myös kattotulityöluvan myöntäjällä on oltava voimassa oleva katto- ja vedeneristysalan tulityökortti.

Guru Security järjestää tilauksesta tulityökorttikoulutuksia. Tulityökorttikoulutuksemme on tarkoitettu kaikille tulitöitä suorittaville henkilöille. Koulutus on työpäivän pituinen ja koulutuksen hyväksytysti läpikäynyt saa tulitöissä tarvittavan tulityökortin. Kouluttajina toimivat SPEK:n hyväksymät tulityökortti-kouluttajat.

Ota yhteyttä ja kysy tarjous!