Teleskooppipatukan käyttäjäkoulutus

Teleskooppipatukan käyttäjäkoulutukseen (vähintään viisi (5) oppituntia) osallistuminen edellyttää vartijan tai järjestyksenvalvojan fyysisen voimankäytön perusteiden (vähintään kuusi (6) oppituntia) hyväksyttyä suorittamista. Koulutuksessa oppitunnin pituus on 45 minuuttia ja tauon 15 minuuttia.