Järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutus 16 h

Jäjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutuksen kouluttajana saa toimia poliisihallituksen hyväksymä voimankäyttökouluttaja.

Muiden kuin kouluttajakoulutuksessa koulutettujen tekniikoiden kouluttaminen on kiellettyä.
Järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutuksen kesto on vähintään 16 tuntia.

Koulukseen voidaan ottaa järjestyksenvalvoja, joka on ennen osallistumistaan järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutukseen suorittanut fyysisen voimankäytön perusteet sekä teleskooppipatukan - ja kaasusumuttimen käyttäjäkoulutukset.

Järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutus jakautuu kahteen osioon (A ja B). A -osio sisältää teoriakoulutusta ja B-osio voimankäytön, käsirautojen ja enintään 70 senttimetriä pitkän patukan/teleskooppipatukan ja kaasusumuttimen koulutusta