Järjestyksenvalvojan peruskoulutus 40h

Järjestyksenvalvontatehtäviä saa suorittaa lain yksityisistä turvallisuuspalveluista (1085/2015) mukaan tehtävään suostuva henkilö, jolla on järjestyksenvalvojaksi hyväksyminen voimassa. Järjestyksenvalvojaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka täyttää järjestyksenvalvojaksi säädetyt edellytykset ja on suorittanut hyväksytysti järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen. Järjestyksenvalvojaksi hyväksyy hakijan kotikunnan poliisilaitos. Järjestyksenvalvojaksi hyväksyminen on voimassa viisi vuotta.

Kurssille voivat osallistua kaikki sukupuoleen tai fyysiseen kokoon katsomatta. JV-koulutuksesta on hyötyä vaikka koulutuksen jälkeen henkilö ei haluaisikaan toimia järjestyksenvalvojana. Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia aihealueita:

  • järjestyksenvalvojan tehtävät
  • järjestyksenvalvojan toimialueet ja toimipaikat
  • järjestyksenvalvojan oikeudet ja velvollisuudet
  • voimakeinojen käyttöön oikeuttavat tilanteet
  • fyysinen voimankäyttö, käsirautojen ja patukan käyttö
  • hätävarjelu ja pakkotila
  • jokamiehen kiinniotto-oikeus
  • järjestyksenvalvojan erityiset velvollisuudet ja rikosoikeudellinen suoja
  • paloturvallisuus ja ensiapu
  • järjestyksenvalvojan tehtävät