Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus 8h

LYTP 35§ 4 mom mukaan henkilö, joka on hyväksytysti suorittanut aikaisintaan kuusi kuukautta ennen uuden hyväksymisen hakemista Poliisihallituksen määrittämät vaatimukset täyttävän kertauskoulutuksen (järjestyksenvalvojan kertauskoulutus), voi hakea uutta hyväksyntää, jos hyväksymistä hakeva on jo aikaisemmin hyväksytty järjestyksenvalvojaksi läpäistyään järjestyksenvalvojan peruskurssin. Todistus kertauskurssista on voimassa 6 kk.

HUOM. 1.3.2007 jälkeen suoritettu Järjestyksenvalvojan peruskoulutus ei vanhene, eli voit kertaamalla saada uuden hyväksynnän vaikka edellisestä hyväksynnästä olisikin jo aikaa.

Kertauskoulutuksessa käydään läpi viimeisimmät järjestyksenvalvojatoimintaa koskevat lakimuutokset sekä kerrataan JV-peruskurssilla opittuja asioita. Kertauskoulutukseen ei sisälly koetta. Kertauskoulutuksen aiheita ovat mm:

  • viimeisimmät lain muutokset
  • järjestyksenvalvojan toimialueet ja toimipaikat
  • järjestyksenvalvojaksi hyväksyminen ja järjestyksenvalvojan tunnukset
  • toiminnan yleiset periaatteet
  • järjestyksenvalvojan oikeudet ja velvollisuudet
  • henkilön ja tavaroiden tarkastus
  • voimakeinojen käyttö