Haastavat asiakaspalvelutilanteet -koulutus 4h

Suomessa palveluammateissa työskentelevät joutuvat yhä enemmän kohtaamaan väkivaltaa tai sen uhkaa. Tästä syystä ihmiset ovat alkaneet enemmän kiinnittää huomiota omaan turvallisuuteensa. Guru Security järjestää haastavat asiakaspalvelutilanteet - koulutusta asiakaspalveluammateissa työskenteleville henkilöille. Koulutuksessa käsitellään henkilöturvallisuutta asiakaspalvelun näkökulmasta.

Koulutus on teoriapainotteista mutta voimme räätälöidä koulutuksen vastaamaan teidän tarpeitanne.