Fyysisen voimankäytön perusteet 6h

Vartijan ja järjestyksenvalvojan fyysisen voimankäytön perusteet on laajuudeltaan vähintään kuusi (6) oppituntia, josta teoriaopetusta on oltava vähintään yksi (1) oppitunti. Koulutus saa olla kokonaisuutena pidempi, ja myös eri osien pituuksia voidaan tarpeen mukaan pidentää.

Koulutus on kestoltaan sama vartijan ja järjestyksenvalvojan fyysisen voimankäytön perusteissa. Koulutukseen kuuluu kirjallinen koe.